شرکت حسنانو
کشت و صنعت زشک خراسان

فرم نظرسنجي از مشتري نوع اول ( مراکز فروش )
نام : (درصورت تمایل) ، تلفن تماس (درصورت تمایل)
تاریخ *** شهر محل سکونت :
ردیف سوالات عالی
100
خوب
50
متوسط
25

ضعیف
0

توضیحلت
1 توانایی در انجام خواستهای مشتری
2 نحوه تحویل محصول
3 نحوه پاسخ گویی به شکایات
4 زمان تحویل
5 نحوه تبلیغات
6 نوع بسته بندی
7 میزان در دسترس بودن
8 قیمت محصولات
9 میزان فروش محصولات زشک نسبت به محصولات سایر شرکتها
مشتری گرامی : لطفا اگر پیشنهادی در خصوص ارتقاء سطح کیفی و بهبود شرکت حسنا نو (زشک) دارید ، نظرات سازنده خ.درا مرقوم فرمایید.

 

 


شرکت حسنانو
کشت و صنعت زشک خراسان

فرم نظرسنجي از مشتري نوع دوم ( مصرف کننده نهايي )
نام : (درصورت تمایل) ، تلفن تماس (درصورت تمایل)
تاریخ *** شهر محل سکونت :
ردیف سوالات عالی
100
خوب
50
متوسط
25

ضعیف
0

توضیحلت
1 رضایت از رنگ
2 رضایت از طعم
3 رضایت از غلظت مناسب
4 رضایت از قیمت متناسب با کیفیت
5 رضایت از نوع بسته بندی
6 رضایت از نحوه تبلغ
7 رضایت از دسترسی آسان
8 نحوه پاسخگویی به سوالات
  جمع کل امتیاز    
مشتری گرامی : لطفا اگر پیشنهادی در خصوص ارتقاء سطح کیفی و بهبود شرکت حسنا نو (زشک) دارید ، نظرات سازنده خ.درا مرقوم فرمایید.